Sünnilugu

Alustasime eelkooliringiga

Pärnu Kristlik Erakool alustas oma tegevust väikese eelkooliringina 2018. aasta sügisel Pärnu
Immaanueli baptistikoguduse pühapäevakooli ruumides. Õpilasteks olid meie koguduseliikmete
lapsed ning ringijuhendajateks õpetajaharidusega koguduseliikmed Marge Arumäe ja Astrid
Kaevand. Vanemate tunnustav tagasiside ja usalduslik suhe õpilastega andis julgust kooliringiga ka
järgnevatel õppeaastatel jätkata ning sel kevadel on kooliküpseks saamas juba kolmas kooliringi
lend. Kokku on kooliringis õppinud 33 eelkooliealist poissi ja tüdrukut ning nüüdseks tegutseme
väljaspool kogudust asuvates kooliruumides aadressil Suur- Jõe 48.

Miks ja kellele kristlik kool?

Statitistika kohaselt on Eestis elanikkonnast umbes 18% kristlasi. Pärnus on kristlikel kogudustel kokku rohkem kui 3000 täiskasvanud liiget, lisaks vähemalt samapalju lapsi ja noori.

Koolijuhi sõnum

Ideed kristlikust erakoolist on Pärnu kristlike koguduste palvekätel kantud juba vähemalt kaks
viimast aastakümmet, kuid ühel või teisel põhjusel on kool siiski varem jäänud sündimata. Kuid
Jumal on ustav ning valmistanud ette inimesi ja olukordi erakooli õigeaegseks sünniks. “Vaata,
mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka? Ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale
jõed:” Jes. 43:19 Seda prohvetlikku kirjakohta piiblist või pidada Pärnu Kristliku Erakooli sünniloo
algushetkeks, mille läbi Jumal isiklikult Marget sellele põnevale teenimistööle kutsus ning usus
kindlalt edasi minema kinnitas.

Jumal vormib endale ustavat südant rauasulatusahju kuumuses, sest ainult nii tuleb ilmsiks Jumalale
meelepärane ohvriand. Õpetajatöö kutsumuse-seemne oli Jumal Marge südamesse külvanud juba
lapsepõlves ning seda armastusega harinud ja kasvatanud. Hoolimata sulatusahju kuumusest,
ületamatutena näivatest takistustest ning inimlikest puudujääkidest, on lasknud Jumal meil neist
olukordadest välja tulla võitjatena, varustades meid rohkete andide, külluslike õnnistuste ja ustavate
kaasteelistega.

Pärnu Kristliku Erakooli sünd on Jumala arm ning ime, mis sünnib, püsib ja kannab head vilja meie,
kristlaste, usupalvete, -tegude- ja sõnade toel. “Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me
halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!” Heb.4:16

Pin It on Pinterest

Share This