Meist

Saame tuttavaks
Tutvu kooliperegaHAKKA TOETAJAKS
Meie missioon

Mille eest me seisame

Pärnu Kristliku Erakooli missiooniks on toetada kristlastest lapsevanemaid oma lapse kasvatamisel ning olla õpilastele inspireerivaks ja parimaid loomuomadusi kujundavaks kaasaegseks hariduskeskkonnaks, mis kinnitab iga inimese jumalanäolisust ja soodustab armastavalt nende vaimset, füüsilist ning moraalset arengut.

Meie sooviks on anda igale õpilasele tema võimetest lähtuv ning tema vaimu ja füüsist arendav konkurentsivõimeline haridus, mille lisandväärtus on kristlikust maailmavaatest ning piibliõpetusest tulenev väärtuskasvatus, seotuna Jumala ja kaasinimeste austamise, eneseväärikuse, eetilisuse, inimlikkuse, tõeotsingute ning ligimesearmastusega.

Meie eripäraks on iganädalane usuõpetuse tund, mille raames tutvustame lastele 1.-6. klassini peamisi piiblilugusid ja piiblitõdesid, kirikupühasid ja nende tähistamist erinevates kristlikes konfessioonides. Kool on oikumeenilise suunitlusega ning teeme koostööd kõikide Pärnus olevate kristlike kogudustega.

Keskkond

Loome lastele turvalise ja inspireeriva keskkonna, kus on hea vaimselt, füüsiliselt ja moraalselt kasvada 

Meie kool on kristlikel väärtustel põhinev heatasemeline kasvu- ja hariduskeskkond, mis ühendab koolirõõmu ja nõudlikkuse.

Võtmemeetodiks on õpetaja töö iseendaga (õpetada eelkõige oma eeskujuga) ning iga õpilase jumalanäolisuse ja unikaalsuse tunnistamine. Usume, et igas lapses on jumalik potentsiaal luua midagi head, ilusat ja ülevat ning kooli ülesanne on aidata tal see potentsiaal üles leida ning seda harida. Lisaks sünnipärastele võimete ja annete arendamisele peame oluliseks ka lapses vastutustunde ning suhtlemis- ja enesejuhtimisoskuste arendamist.

Eesmärgi saavutamisel toetatakse läbi õppe- ja kasvatustegevuse iga õpilase arengut kooli ja kodu ühises koostöös. Õppe- ja kasvatustöös juhindutakse kristlikust maailmavaatest, mis lähtub oikumeenilisest traditsioonist ja pärimusest.

Pärnu Kristlik Erakool on alates 2021. aastast Eesti Kristlike Erakoolide Liidu liige. 

Meie visioon

Vaimulik haridusmajakas tuleviku tegijatele

Pärnu Kristlik Erakool soovib olla Pärnumaa vaimulikuks haridusmajakaks ning anda õpilastele lisaks suurepärasele haridusele kaasa ka tugeva kogukonnatunne ning selged väärtushinnangud.

 

Kooli sünnilugu |Arengukava 2021-2024

Pärnu Kristlik Erakool on haridust ja haritust väärtustav, õppijaid ja õpetajaid inspireeriv ning kristlikku kogukonda ühendav väärtuspõhine ja väärikas kristlik põhikool Eesti haridusmaastikul, mille keskmes on nii õpilaste, õpetajate kui kooli pidev areng, innovaatilisus ning akadeemiliste teadmiste integreeritus kristliku maailmavaatega.

Õppekava | Ainekavad

Pärnu Kristliku Erakooli motoks on tuntud kirjakoht Piiblist:

“Issanda kartus on tarkuse algus ja Kõigepühama äratundmine on arukus.”

Õpetussõnad 9:10

Kooli sümboolika | Koostööparnterid

sõnum

meie koolijuhilt

“Vaata, mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka? Ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed.” (Jes. 43:19)

Seda prohvetlikku kirjakohta piiblist võib pidada Pärnu Kristliku Erakooli sünniloo algushetkeks, mille läbi Jumal mind isiklikult sellele põnevale teenimistööle kutsus ning usus kindlalt edasi minema kinnitas.

Jumal vormib endale ustavat südant rauasulatusahju kuumuses, sest ainult nii tuleb ilmsiks Jumalale meelepärane ohvriand. Õpetajatöö kutsumuse-seemne oli Jumal minu südamesse külvanud juba lapsepõlves ning seda armastusega harinud ja kasvatanud. Hoolimata sulatusahju kuumusest, ületamatutena näivatest takistustest ning inimlikest puudujääkidest, on lasknud Jumal meil neist olukordadest välja tulla võitjatena, varustades meid rohkete andide, külluslike õnnistuste ja ustavate kaasteelistega.

Pärnu Kristliku Erakooli sünd on Jumala arm ning ime, mis sünnib, püsib ja kannab head vilja meie, kristlaste, usupalvete, -tegude- ja sõnade toel.

“Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!” Heb.4:16

– Marge Arumäe

v

Tagasiside

Miks mulle meeldib Pärnu Kristlik Erakool?

“Jäime eelkooliga väga rahule. Kui inimesed teevad oma asja ja teevad seda südame siis ongi see ÕIGE.
Eelkool läbi meie Emily silmade: Ma õppisin seal tarkust ja tähti. Leidsin omale uusi sôpru. Sain seal palju hoolsamaks ja püüdlikumaks. Emily suur soov on, et väike õde ka kindlasti sinna läheks!”

Eleri

Eelkooliringi lapsevanem

“Õppeaastaga jäime väga rahule. Õpetajate loominguline ja samas nõudlik lähenemine õppetööle andis Johanna -Liisale küll hea aluse kooli minekuks.”

Mairi Paikla

Eelkooliringi lapsevanem

“Kooliringi info saime meie Kaubamajakas toimunud huvitegevuste messilt “Huvikas”. Mul siiani meeles meie esimene kohtumine seal! Kooliringi kohta võib öelda vaid kiitvaid sõnu. Te olite väga põhjalikud oma töös.”

Kaie

Eelkooliringi lapsevanem

meie töötajad

Maailma parim meeskond

Meie koolis töötavad särasilmsed, professionaalsed, loovad ja hoolivad inimesed, kelle sooviks on õpilaste moraalset, vaimset, füüsilist ja intellektuaalset arengut igati toetada ja soodustada.

Marge Arumäe

Marge Arumäe

Koolijuht, õpetaja

Aili Elend

Aili Elend

Muusikaõpetaja, ringijuht

Astrid Kaevand

Astrid Kaevand

Eelkooli ringi õpetaja, piibliloo tunni materjalide koostaja

KOOLI KONTAKTID

PÄRNU KRISTLIK ERAKOOL MTÜ

Registrikood: 80549036

Aadress: Suur-Jõe 48, Pärnu 80020

Telefon: +372 5858 7867

Email: info@pke.ee

Arveldusarve:  EE63 1010 2202 7034 0221

Kirjuta meile!

Soovid meie tegevust toetada?

Kui Sulle meeldib teha head, siis liitu kooli HEATEGIJATEGA!

Piiblis on  inglid Jumala saadikud ja inimeste abistajad. Meie kooliinglid on heategijad, kes toetavad meie kooli arengut ja õpilasi oma finantsidega.

Kooliinglitele saadame kord kuus infokirja ülevaatega meie kooli tegemistest ning arengutest. Samuti hoiab koolipere oma armsaid heategijaid-ingleid iga päev oma palvetes.

Jäta meile oma kontaktid ning võtame Sinuga ühendust!

Pin It on Pinterest

Share This