Registreeri laps 1. klassi!

Alanud on õpilaste vastuvõtt Pärnu Kristliku Erakooli 1. klassi

2022/2023 õppeaastaks.  

Täida allolev registreerimisvorm!

TERE TULEMAST PÄRNU KRISTLIKKU ERAKOOLI!

Pärnu Kristlik Erakool on lapsesõbralik ja kristlikele väärtustele tuginev heatasemeline kool Pärnu südames.

Kohtade arv klassis on kuni 16 õpilast.

Aprillis kutsume kõik registreerimisvormi täitnud pered kooli tutvumispäevale ja privaatsele vestlusele.
Esimese klassi õpilaste nimekirja moodustamisel lähtume registreerimise järjekorrast ning perevestlusest. Lõplikud nimekirjad kinnitame hiljemalt 31. juuniks 2022.

Vabade kohtade olemasolul on nii esimese kui teise klassiga võimalik liituda kogu õppeaasta jooksul.

Soovime igale oma õpilasele ellu kaasa anda lugupidava suhtumise endasse, ligimesse ja kristlikkusse kultuuriruumi, armastuse kodumaa ja looduse vastu, julguse ja loovuse, avastamisrõõmu ja õpihimu, head kombed ja tugeva eetilise baasi, mis kõik kokku aitab tal saada tõeliselt haritud kodanikuks ja heaks inimeseks.

Meie õpetajad on kristlastest professionaalid, kes lisaks teadmiste jagamisele on oma käitumise ja hoiakutega lastele eeskujuks ning hea kristliku tava kohaselt palvetavad oma õpilaste eest iga päev.

Kui suhtud kristlikusse maailmavaatesse positiivselt ja soovid anda oma lapse haridusteele hea alguse, siis oled oodatud meie sõbralikku ja hoolivasse kooliperre!

Lisainformatsioon

telefon: 585 878 67

Pin It on Pinterest

Share This