PÄRNU KRISTLIK ERAKOOL

Toetame Sind oma lapse kristlikul kasvatamisel

Pärnu Kristlik Erakool on kristlikel väärtustel põhinev heatasemeline kasvu- ja hariduskeskkond, mis ühendab koolirõõmu ja nõudlikkuse. 

REGISTREERI 1. KLASSI EELKOOL

Sõbralik ja kaasaegne hariduskeskkond

Asume kiirelt arenevas miljööväärtuslikus piirkonnas Jaansoni terviseraja vahetus läheduses, värskelt remonditud ruumides aadressil Suur-Jõe 48, I korrusel.

Paneme oma koolis suurt rõhku õpilaste ja töötajate vaimsele ja füüsilisele turvalisusele. Soovime, et iga õpilane tunneks end väikese kordumatu imena, kes on armastatud ja oodatud ning kellel on oma tähtis eluülesanne, mille poole liikuda.

Oleme õppimiskallakuga kool ning pöörame tähelenpanu andekate laste toetamisele ja arendamisele. Koolielu rikastame sagedaste õppereiside ja väljasõitudega, teatri- ja kontserdikülastustega ning suuremate tähtpäevade ühise tähistamisega.

Kui toetad kristlikku maailmavaadet ning soovid, et Sinu lapsest kasvaks haritud, viisakas, enesekindel ja hooliv inimene, siis oled oodatud liituma meie sõbraliku kooliperega!

Asukoht:  Suur-Jõe 48, 80020 Pärnu

Telefon: (+372) 5858 7867 

E-post: info@pke.ee

Miks panna laps kristlikusse kooli?

Tänapäeva üha polariseeruvas väärtusruumis soovivad paljud kristlastest vanemad leida oma lapsele kooli, mis toetaks peredes valitsevaid kristlikke väärtusi ning traditsioone lapse kasvatamisel.

Pärnu Kristlik Erakool pakub õpilastele turvalist, kaasaegset ja sõbralikku hariduskeskkonda, kus on ühendatud koolirõõm ja nõudlikkus.

Lisaks traditsioonilistele õppeainetele saab meie koolis õppida ka usuõpetust ning süvendatult matemaatikat. Suurt rõhku paneme laste loovuse ja sünnipäraste annete arendamisele. Meie koolis töötab pikapäevarühm ning pakume erinevaid huviringe.

Pärnu Kristlik Erakool annab hea alguse Sinu lapse haridus- ja eluteele.

Missioon

Meie kooli missioon & visioon

Pärnu Kristlik Erakool on Pärnumaa vaimulik haridusmajakas, mis annab lisaks kvaliteetsele haridusele õpilastele kaasa ka tugeva kogukonna tunde ning selged väärtushinnangud. Väärtustekompass aitab õpilastel elus ette tulevatest ohtlikest karidest hoiduda ning jõuda turvaliselt ja palvetest kantuna oma tõelise kutsumuse sadamasse ning olla meie ühiskonnas tõe valguse, armastuse ja headuse edasi peegeldajateks.

Meie missiooniks on toetada kristlastest lapsevanemaid oma lapse kasvatamisel ning olla õpilasele inspireerivaks ja tema parimaid loomuomadusi kujundavaks kaasaegseks hariduskeskkonnaks, mis kinnitab iga inimese jumalanäolisust ja soodustab armastavalt nende vaimset, füüsilist ning moraalset arengut.

Sõnum

Koolijuhi tervitus

” Kooli asutajate südamesooviks on rajada erakool, mis teeniks kristlikku rõõmusõnumit ning ammutaks tarkust Jumala poolt seatud teerajal käies.

Pärnu Kristliku Erakooli sünd on Jumala arm ning ime, mis sünnib, püsib ja kannab head vilja meie, kristlaste, usupalvete, -tegude- ja sõnade toel. “Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!” Heb.4:16 “

– Marge Arumäe

Registreerimine

Soovid, et Sinu laps õpiks Pärnu Kristlikus Erakoolis?

Meie kool annab hea alguse nii lapse haridus- kui eluteele. Ühendame koolirõõmu nõudlikkusega ning kristlikud väärtused konkurentsivõimelise haridusega. Paneme rõhku lapse loovuse ja annete arendamisele ning silmaringi avardamisele.

Küsimuste korral helista

(+372) 5858 7867

Kirjuta meile

info@pke.ee

01.

Täida registreerimisvorm, kus palume Sul lühidalt põhjendada, miks soovid, et Sinu laps õpiks just meie koolis.

02.

Kui oleme Sinu avalduse kätte saanud, võtame Sinuga ühendust ning kutsume Sind koos lapsega vestlusele ja koolimajaga tutvuma. 

03.

Kui esimene klass on komplekteeritud, kutsume Sind lapsevanemate koosolekule, kus jagame infot kooli korralduse ja alguse kohta, tutvustame õpetajaid ning kooli traditsioonilisi tegevusi ja sündmusi ja saame üksteisega rohkem tuttavaks.

d

Õppekava

Anname kaasaegse ja laiapõhjalise hariduse ning väärtustekompassi, millega elus juhinduda.

Pärnu Kristlik Erakool paneb rõhku lapse sünnipäraste annete, loovuse, uudishimu, probleemide lahendamisoskuse ja avastusrõõmu arendamisele. Teeme tihedat koostööd lapsevanematega, et neid lapse kasvatamisel igati toetada, korraldame ühiseid üritusi ning silmaringi laiendavaid väljasõite, õppereise ja külastusi.

l

Eesti keel ja kirjandus

Paneme rõhku funktsionaalse lugemisoskuse arendamisele, lugude loomisele ja jutustamisele ning näidendite, luuletuste ja laulukeste õppimisele. Kõik see arendab lapse keelt ja keelelist tunnetust. Julgustame lapsi lugema nig külastame ka üheskoos tihti Pärnu Linnaraamatukogu.

Süvendatud matemaatikaõpe

Matemaatika on loogilise mõtlemise ja probleemide lahendamisoskuse aluseks. Lisaks kümnele kohustuslikule matemaatika ainetunnile esimeses kooliastmes pakume oma õpilastele nelja lisatundi matemaatika süvendatud õppe näol. Samuti on  lastel võimalik osaleda ka matemaatikaringis.

Loodusõpetus ja kodulugu

Tutvume aastaringidega looduses ning teeme õppekäike, tähistame eesti kalendri tähtpäevi ja  riigipühi.

Muusika ja loovus

Muusikatunnis õpivad lapsed erinevaid pille tundma ja mängima, laulavad ja tantsivad ning esinevad kooli tähtpäevadel. 

Usuõpetus ja väärtuskasvatus

Kord nädalas toimub lastele usuõpetuse tund, kus 1.-6. klassini keskendutakse kristliku religiooni tundma õppimisele (kirikupühad, kirikuaasta, kristlikud sümbolid, piiblilood, kardinaalvoorused jne). 7.-9. klassis lisandub teiste religioonide ja filosoofia õppimine. 

}

Pikapäevarühm

Pärast tunde on õpilastel võimalik oma kodused tööd kenasti koolis ära teha ning saada õpetajapoolset juhendamist. Kõik ikka selleks, et lastel oleks kodus rohkem aega mängimiseks ja puhkamiseks ning oma vanematega koos tegutsemiseks.

Õppereisid ja silmaringi avardavad külastused

Peame oluliseks laiapõhjalist haritust, avastamisrõõmu ja uudishimu arendamist ning lastele erinevate positiivsete kogemuste andmist. Külastame kontserte, teatrietendusi, muuseume ja elamuskeskusi ning teeme koostööd teiste kristlike koolidega Eestis.

w

Kooli ja kodu koostöö

Eduka koostöö aluseks on kooli ja kodu vaheline pidev infovahetus, mis aitab ennetada õpilase arenguga seotud probleeme, vähendada möödarääkimisi ning vältida konflikte. Lapsevanemate tagasiside koolile ning kaasatus kooli arendustegevusse on oodatud ja hinnatud. Õppeaasta lõpus täidetakse lapsevanemate poolt kooli rahulolu küsitlus, mille tulemused avaldatakse kooli kodulehel.

v

Tagasiside

Miks mulle meeldib Pärnu Kristlik Erakool?

“Jäime eelkooliga väga rahule. Kui inimesed teevad oma asja ja teevad seda südame siis ongi see ÕIGE.
Eelkool läbi meie Emily silmade: Ma õppisin seal tarkust ja tähti. Leidsin omale uusi sôpru. Sain seal palju hoolsamaks ja püüdlikumaks. Emily suur soov on, et väike õde ka kindlasti sinna läheks!”

Eleri

Eelkooliringi lapsevanem

“Õppeaastaga jäime väga rahule. Õpetajate loominguline ja samas nõudlik lähenemine õppetööle andis Johanna -Liisale küll hea aluse kooli minekuks.”

Mairi Paikla

Eelkooliringi lapsevanem

“Kooliringi info saime meie Kaubamajakas toimunud huvitegevuste messilt “Huvikas”. Mul siiani meeles meie esimene kohtumine seal! Kooliringi kohta võib öelda vaid kiitvaid sõnu. Te olite väga põhjalikud oma töös.”

Kaie

Eelkooliringi lapsevanem

Huviringid lastele ja vanematele

Õpilase individuaalset arengut, tema terviklikuks isiksuseks kujunemist ning kooli õppe- ja kasvatusalast tööd toetavad Pärnu Kristliku Erakooli kristlikust eripärast lähtuvad tegevused, üritused ja huviringid.

Pakume loovust arendavaid huviringe nii õpilastele kui lapsevanematele.

Kandlering

Õpime mängima väikest kannelt. Huviring on avatud ka lapsevanematele. Juhendab Aili Elend.

Piibliring

Saame tuttavaks põnevate piiblitegelastega, meisterdame ja laulame ning õpime kirikuaasta tähtpäevadeks toredaid näidendeid. 

Mudilaskoor ja solistiõpe

Õpime vahvaid lastelaule, millega tähtpäevadel ja aktustel esineda.

Tantsuring

Õpime eesti rahvatantse ning tutvume erinevate tantsustiilidega. Teeme soojendus ja venitusharjutusi ning paneme kokku esinemiskavasid, millega astume üles kaks korda aastas.

g

Käsitöö- ja kunstiring

Meisterdame tähtpäevadeks kaunistusi, maalime ja joonistame ning õpime heegeldama ja kuduma, tikkima ja õmblema ning seda kõike matemaatikaga lõimima. Käsitööring on avatud ka lapsevanematele.

v

Võõrkeelering

Võõrkeelering annab õpilastele võimaluse alustada inglise keele õpet lihtsustatud meetodil juba I kooliastme algul, mil kooli töökavas kohustusliku A- võõrkeele õppetund veel puudub, lisandudes tunniplaani alates 3. klassist.

Matemaatika- ja teadusring

Lahendame loogika- ja probleemide lahendamisülesandeid ja õpime, kuidas tehnika ja loodus meie ümber toimib.

Kalender

Tulevased sündmused ja tegevused

01

Jaanuar

Algab vastuvõtt 1. klassi

Kui soovid, et Sinu laps alustaks oma kooliteed Pärnu Kristlikus erakoolis, siis täida avaldus siin

Lisainfo

09

Juuni

Avatud Uste Päev kell 14-17

Tule koos lapsega meie kooli ja õpetajatega tutvuma!

Lisainfo

04

Juuni

Eelkooliringi lõpupidu

Eelkooliringi pidulik lõpetamine koos tordisöömisega toimub 04. juunil kell 12 Pärnu Immaanueli Koguduses.

Lisainfo

Lastele tunnistused ja kingitused!

20

August

1, klassid on komplekteeritud

Saadame vanematele täpse info 1. klassi alguse, lapsvanemate koosoleku ning koolilaagri kohta. Õpilaste nimed avaldame kooli kodulehel.

Lisainfo

26

August

Kooli laager

Teeme üheskoos toredaid tegevusi, saame rohkem tuttavaks ja elame uude kooliaastasse mänguliselt sisse.

Lisainfo

01

September

Pidulik koolialguse jumalateenistus

Alustame uut kooliaastat piduliku jumalateenistuse ja tordisöömisega kell 11 Pärnu Immaanueli Baptistikoguduses, Henno tn 3. 

Lisainfo
Meie kool

Koolikorraldus

Pärnu Kristliku Erakoolis on õppetöös kasutusel aktiivõppemeetodid, mille eesmärgiks on õpilaste aktiivne õppeprotsessi kaasatus, õpitava mõtestamine ning varem omandatud teadmiste ja oskustega seostamine ning õppekavas loetletud õpiväljundite saavutamine. Aktiivõppe meetodite kasutamine aitab tundidesse kaasata ka väärtuskasvatuslikke elemente ning kujundada õpilaste hoiakuid.

Pärnu Kristlik Erakool MTÜ

Mittetulundusühing Pärnu Kristlik Erakool on asutatud 9. aprillil 2018 väikese rühma Pärnu Immaanueli kogudusse kuuluvate lapsevanemate poolt eesmärgiga luua põhiharidust andev ja kristlastest lapsevanemaid laste kasvatamisel toetav Pärnu Kristlik Erakool.

Koolitoit

Tervisliku ja maitsva koolitoidu eest hoolitseb meie koolis Pärnu Waldorfkooli söökla. 

Akadeemilised standardid

Paneme rõhku kvaliteetse ja konkurentsivõimelise hariduse pakkumisele.

Huvitegevus

Lisaks pikapäevarühmale pakume õpilastele ka erinevaid huviringe nagu male, tantsuring, kandlering, inglise keele ring, käsitööring ning teadusring.

Haridusinnovatsioon

Pärnu Kristlik Erakool on õppe- ja kasvatustegevustes orienteeritud teaduspõhisele haridusele ning haridusinnovatsioonile, kaasates tõhusamaid õpetamismeetodeid, parimaid õpetajaid ja õppetööd toetavaid kaasaegseid tehnilisi lahendusi: interaktiivseid seinatahvleid, arvuteid ja muud õpilase ealist arengut toetavat kooliinventari.

i

Blogi

Uudised ja kasulik info

 

Ootame kõiki lapsi koos vanematega taas Avatud Uste Päevale!

Ootame kõiki lapsi koos vanematega taas Avatud Uste Päevale!

Kui soovite meie kooli kohta rohkem teada saada, siis tulge kindlasti  Avatud Uste Päevale neljapäeval, 09. juunil kell 14:00-17:00 Tulge tutvuma kooliruumide ja õppimisvõimalustega 1. ja 2. klassis õppeaastal 2022/23! Oodatud on nii lapsed kui vanemad! Kohtumiseni...

Lasteetendus “Memme musi” Pärnu Kontserdimajas

Lasteetendus “Memme musi” Pärnu Kontserdimajas

Kevade algust tähistasime õpilastega 23. märtsil Pärnu Kontserdimaja külastades, kus Viljandi Laste- ja Noorteteater Reky tõi külalisesinejana lavale lasteetenduse “Memme musi”.  Õpetlik lugu haaras lapsi oma südamlikkuse, lustlikkuse ja põnevusega. Lapsed elasid...

Eesti Vabariigi 104. sünnipäeva tähistamine

Eesti Vabariigi 104. sünnipäeva tähistamine

Meie armsa Eesti sünnipäevanädalal alustasime õpilastega hommikuid Eesti hümni lauldes ning rahvussümboolikaga tutvudes. Arutlesime õpilastega, mida tähendab isamaa-armastus ning kuidas meie ise sellesse panustada saame. Palveringis palusime Eestimaale ja rahvale...

Kirjuta meile!

MEIE KONTAKTID

PÄRNU KRISTLIK ERAKOOL MTÜ

Registrikood: 80549036

Aadress: Suur-Jõe 48, Pärnu 80020

Telefon: +372 5858 7867

Email: info@pke.ee

Arveldusarve:  EE63 1010 2202 7034 0221

Pin It on Pinterest

Share This