MEIE KONTAKTID

Võta julgelt ühendust!

KOOLI KONTAKTID

PÄRNU KRISTLIK ERAKOOL MTÜ

Registrikood: 80549036

Aadress: Suur-Jõe 48, Pärnu 80020

Telefon: +372 5858 7867

Email: info@pke.ee

Arveldusarve:  EE63 1010 2202 7034 0221

Kirjuta meile!

meie töötajad

Maailma parim meeskond

Meie koolis töötavad särasilmsed, professionaalsed, loovad ja hoolivad inimesed, kelle sooviks on õpilaste moraalset, vaimset, füüsilist ja intellektuaalset arengut igati toetada ja soodustada.

Marge Arumäe

Marge Arumäe

Koolijuht, õpetaja

Aili Elend

Aili Elend

Muusikaõpetaja, ringijuht

Astrid Kaevand

Astrid Kaevand

Eelkooli ringi õpetaja, piibliloo tunni materjalide koostaja

TOETA MEID

Pärnu Kristlik Erakool MTÜ 

EE63 1010 2202 7034 0221

EELKOOLI RING

Esmaspäev ja kolmapäev
17:15-18:45

1. klass

Võtame vastu 16 õpilast.

KKK

Korduma kippuvad küsimused

Lapsele õige kooli valik on tähtis otsus – sõltub ju esimestest kogemustest õpetaja, klassikaaslaste ja kooli õhkkonnaga see, kas lapses tekib õpihimu ja koolirõõm. Pärnu Kristlik Erakool soovib olla lapsevanematele toetavaks partneriks oma lapse haridus- ja eluteele hea stardi andmisel.

Lähtume terviklikust inimesekäsitlusest, mis tähendab, et iga inimene on kordumatu ime, väärt austust ja lugupidamist, armastust ja hoolimist juba oma eostumise hetkest alates.

Tähtis ei ole mitte ainult see, mida sa tead ja oskad, vaid ka see, kes ja milline sa oled.  Mitte ainult intellektuaalne areng pole oluline, vaid ka moraalne ja vaimne areng. Seetõttu paneme oma koolis palju rõhku väärtuskasvatusele, lapses positiivse enesehinnangu, terve minapildi ning enesejuhtimise kujundamisele.

Kas ma pean olema kristlane, kui soovin oma lapse teie kooli panna?

Ei pea olema kristlane, aga peaksite olema kristlike väärtuste ja maaimavaate suhtes toetav, vastasel korral on kooli ja kodu koosstöö raskendatud. Samuti võib lapse jaoks olla segadusttekitav ja häriv see, kui koolis õpetatakse midagi, mida kodus naeruvääristatakse või põlatakse. 

Tahaksin oma lapse teie kooli panna, aga mul ei ole raha, et õppemaksu maksta. Kas te pakute ka stipendiumi võimalust?

Õppemaks võib olla tõepoolest takistav tegur peredele, kelle sissetulekud ei võimalda igakuiselt lapse õppimise eest tasuda. Tegeleme sellega, et leida meie koolile toetajaid ja sponsoreid, et saaksime luua ka stipendiumite süsteemi. Hetkel see kahjuks veel võimalik ei ole. 

Kas teie kool on oikumeeniline või mingi kindla konfessiooni kool?

Oleme avatud erineva kristliku taustaga õpilastele ning ka mittekristlikest peredest pärit õpilastele, kelle kodu on kristlike väärtuste suhtes toetav. Suurem osa kooli asutajatest kuuluvad Pärnu Immaanueli Baptistikogudusse ning Pärnu Kristlikku Vabakogudusse, kuid oleme avatud koostööks kõikide Pärnu linna kristlike kogudustega. 

Mulle meeldivad kristlikud väärtused, aga kardan usulist ajupesu. Kas võin kindel olla, et minu lapsele midagi vägisi peale ei suruta?

Eesti ühiskonnas on paraku teatav hirm või umbusk kristluse suhtes päris levinud. Muretsemiseks ei ole siiski põhjust: me ei suru kindlasti midagi lastele vägisi peale. Jah, kristliku koolina alustame iga koolipäeva hommikuringiga, kus loeme väikese kirjakoha Piiblist või räägime mõne nädala väärtusega seotud piibliloo ning teeme ka ühise palve. Kindlasti soovime, et meie kooli õpilased teaksid Meie Isa Palvet ja et nad tunneksid end kogudusi ja kirikuid külastades mugavalt, kuna on liturgiliste elementidega kursis. 

Ka meie kooli tähtsamad sündmused ning aktused toimuvad jumalateenistuse vormis kas Pärnu Immaanueli Baptistikoguduses või EMK Agape koguduses. Samuti on koolil oma kaplan, kes pakub hingehoiu teenust ja nõustamist nii õpilastele (vanemate nõusolekul), lapsevanematele kui kooli töötajatele. 

Samuti on meie jaoks oluline, et koolis töötavad õpetajad oleksid kristlased või kristlike väärtusi tugevalt toetavad. 

Meie tundides on lastel õigus oma arvamusele ja me ei kritiseeri kunagi lapsevanemate veendumusi ja uskumusi. Samas väljendame sõbralikult ka oma veendumusi ja uskumusi. 

Millest minu laps ilma jääb, kui ma ta teie kooli panen?

Meie sooviks on, et ükski laps, kes meie kooli tuleb, ei jääks millestki ilma, vaid pigem et ta saaks midagi olulist juurde. Kindlasti ei ole meil inimressursse käitumuslike erivajadustega laste õpetamiseks – nendele soovitame leida kool, kus on väga tugev tugivõrgustik, väikeklasside või individuaalõppe võimalused. 

 

Pärnu Kristlik Põhikool

Pin It on Pinterest

Share This