4. märtsil 2021. aastal toimus Pärnu linna haridus- ja kultuurikomisjoni töökoosolek, kus üheks päevakorra punktiks oli arvamuse andmine Haridus- ja Teadusministeeriumile Pärnu kristlaskonna algatuse osas luua Pärnusse kristlik erakool. Hariduskomisjon otsustas kaaluka häälteenamuse kristlastest lapsevanemate ja pedagoogide algatust toetada.

Volikogu liige ja haridus- ning kultuurikomisjoni liige Robert Kiviselg (EKRE) tegi ettepaneku Pärnu linna arvamus sõnastada järgmiselt: “Erakooli poolt esitatud dokumentide põhjal on Pärnu linn arvamusel, et uue erakooli asutamine ja pidamine on positiivne ja linna haridusvõrku mitmekesistav. Seega Pärnu linn toetab uue kooli asutamist.”

Muudatusettepanek sai 10 poolt häält, 3 vastuhäält ja 2 jäid erapooletuks. Täpse haridus- ja kultuurikomisjoni protokolliga saab tutvuda siin.

Pärnu Kristlik Erakool on väga tänulik igale haridus- ja kultuurikomisjoni liikmele, kes meile oma toetuse andsid! Jumal väga õnnistagu teid!

Haridus- ja kultuurikomisjoni liige, pedagoog ning pereisa Robert Kiviselg. Foto: erakogu

Loe ka neid postitusi:

Pärnu Vaimulike Ümarlaud saatis Pärnu Linnavalitsusele Pärnu Kristliku Erakooli osas toetuskirja

Eesti Kristlike Erakoolide Liit saatis Pärnu Linnavolikogule kirja, milles palub Pärnu Kristlikku Erakooli toetada

Pin It on Pinterest

Share This

JAGA RÕÕMU!

Jaga huvitavaid postitusi ka oma sõprade ja sugulastega!