Andres Ploompuu, Pärnu Adventkoguduse pastor ja Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu esimees leiab, et Pärnu Kristliku Erakooli sünd on palvevastus paljudele kristlikele perekondadele

Millist lisaväärtust annab Teie arvates kristlik kool Pärnu haridusmaastikule juurde? Miks on üldse vaja kristlikku kooli, kui igale lapsele on tagatud koht üldhariduskoolis?

Vastaksin sellele küsimusele mitte üksnes Pärnu Adventkoguduse pastorina, vaid ka meie koguduste liidu esimehena. Olen aastakümneid olnud selle karjuva vajaduse tunnistajaks, kus meie Eesti koguduste perekonnad on otsinud võimalust pakkuda oma lastele õppimiskeskkonda, kus lisaks üldharidusele hoitakse au sees ka kristlike kogukondade alusväärtusi. Väljaspool Eestit (kaasa arvatud meie põhjanaabrite juures Soomes) on selliste kristlike koolide eksisteerimine koos riiklike üldhariduskoolidega igati aktsepteeritud ja toimiv. Seda on soodustanud ka asjaolu, et üldiselt on suurema rahvaarvuga riikides olnud lihtsam selliseid kristlikke koole rajada konfessiooni põhiselt. Sellepärast on ka adventkogudusel Soomes selline üldharidust pakkuv kristlik kool olemas.

Eestis on see raskendatud üksnes juba sellepärast, et meie rahvaarv on väike ja vähesed konfessioonid omavad sellist võimekust. Sellepärast on kristliku erakooli algatus Pärnu haridusmaastikul ühise koostööprojektina kõigi Pärnu kirikute vahel suurepärane ja erakordne algatus. Selliseid inimesi, kes seda selliselt vedada suudavad ja soovivad, ei ole kerge leida. Tuletan siinkohal meelde, et ühiskonnas laiemalt ja ka kirikute poolse üleskutsena (näiteks EKNi kaudu) on kõlanud juba pikemat aega üleskutse lisada haridussüsteemi ka usundiõpetus, et ühiskonnas tervikuna võiks olla parem arusaamine kultuurilisest ja religioossest mitmekesisusest meie maal. See on unistuseks jäänudki. Sellises kontekstis võiks siis olla meil vähemalt võimalus pakkuda seda haridust kristlike erakoolide kaudu. Antud juhul on eriti positiivne Pärnu kristliku erakooli oikumeeniline mõõde ehk see pole ühe konfessiooni põhine vaid kajastab kõikide koguduste huve. Seega loodan südamest, et siinkohal austatakse kristlike koguduste ja perekondade soovi oma lastele pakkuda võimalust kristlikus koolis õppida. Edukas eeskuju on meil selleks juba olemas paljude kristlike koolide näol üle kogu maailma.

Mida annakb Teie hinnangul loodav kristlik kool Pärnu kogudustele ja kristlaskonnale juurde?
See on kaua igatsetud võimalus, kus lisaks kohustuslikule üldharidusele saab pöörata suuremat tähelepanu ka õpikeskkonnale ja üldistele kristlikele väärtushinnangutele. Väiksem kool tähendab ka seda, et on palju parem võimalus arvestada iga lapse individuaalsete vajaduste ja ka võimetega, pakkuda huviharidust, ja võidelda edukamalt koolikiusamise vastu, mis minu hinnangul on riiklikes üldhariduskoolides jätkuvalt probleemiks. Lisaks näen siin suurepärast võimalust heaks koostööks Pärnu kristlastel, kirikute ja Pärnu linna vahel. Sellest võidavad kõik.

Pin It on Pinterest

Share This

JAGA RÕÕMU!

Jaga huvitavaid postitusi ka oma sõprade ja sugulastega!