Meie armsa Eesti sünnipäevanädalal alustasime õpilastega hommikuid Eesti hümni lauldes ning rahvussümboolikaga tutvudes.

Arutlesime õpilastega, mida tähendab isamaa-armastus ning kuidas meie ise sellesse panustada saame.

Palveringis palusime Eestimaale ja rahvale Jumala kaitset ning õnnistust.

Kunstiõpetuse tunnis tutvusime Eesti rahvariietega ning iga õpilane sai end meelepärase maakonna rahvariides ka paberil kujutada.

Muusikaõpetaja, Aili juhendamisel esitasid õpilased tähtpäeva hommikul vanematele südamliku rahvuslaulu ning õpetaja Marge aitas igal õpilasel oma isikliku Eesti sünnipäevatordi valmis meisterdada. Iga tordi ehteks sai õpilaste poolt meisterdatud Eesti lipuke, mis maitsva tordi veelgi pidulikumaks muutis.

Pin It on Pinterest

Share This

JAGA RÕÕMU!

Jaga huvitavaid postitusi ka oma sõprade ja sugulastega!